Uslovi korišćenja

Molimo pročitajte ove uslove pre korišćenja ovog veb sajta.

Hvala vam što ste pristupili www.estadventure.com (‘ova stranica’). Ova veb stranica je upravljana pod kontrolom EST Adventure d.o.o. („Mi“ ili „mi“) i druge podružnice kompanije EST Adventure d.o.o.

Kada pristupite ovoj Veb lokaciji ili koristite bilo koju uslugu koja je ponuđena na ovoj Veb lokaciji („Usluga“), bićete predmet sledećih termina („ovih uslova“). Ovi uslovi važe za osobe koje pristupaju ovoj lokaciji i koriste usluge ove stranice i / ili informacije za ličnu upotrebu („korisnik“ ili „klijent“).

Kao korisnik ili klijent, ovi uslovi su dodatak uslovima navedenim u našoj politici rezervacije.
Ukoliko nije eksplicitno navedeno drugačije, sve nove funkcije koje povećavaju ili poboljšavaju trenutnu uslugu podležu ovim uslovima.

Prihvatanje uslova korišćenja

Prihvatate da koristite ovu Veb lokaciju, uključujući njen Sadržaj i Uslugu na svoj sopstveni rizik. Koristeći ovu Veb lokaciju, označavate prihvatanje ovih uslova, za koji vam zauzvrat pružamo pristup Uslugama ove veb lokacije. Ukoliko u bilo koje vreme ne želite da prihvatite ove uslove, u tom slučaju ne biste trebali koristiti ovu Veb lokaciju.

Ovi uslovi su regulisani zakonima Srbije i neopozivo se slažete da sudovi Srbije imaju isključivu nadležnost u vezi sa bilo kojim zahtevom koji možete podneti protiv nas koji proizilaze iz spora koji se odnosi na ove uslove, ovu Veb lokaciju ili njenu Uslugu.

Koristeći ovu veb stranicu, takođe prihvatate principe navedene u našoj politici privatnosti u vezi sa korišćenjem vaših podataka.

Korišćenje veb stranice

Ova veb lokacija, uključujući njen sadržaj, zaštićena je autorskim pravima i / ili drugim pravima vlasništva. Sadržaj uključuje takođe i sadržaj čiji kontrolisan od strane oglašivača, dobavljača ili drugih trećih lica koji su licencirani za nas. Svi pojedinačni opisi, specifikacije, slike i drugi elementi koji čine ovaj Veb sajt mogu biti zaštićeni autorskim pravom. Slažete se da ćete poštovati sva dodatna obaveštenja o autorskim pravima ili ograničenja sadržana na ovoj Veb lokaciji.

Vi ne smete ovaj veb sajt učiniti da bude dostupan kao deo druge veb stranice, bilo putem hiperlinkova ili na bilo koji drugi način, bez prethodnog pribavljanja pismene saglasnosti za to. Ako želite dobiti našu saglasnost onda nas kontaktirajte na info@estadventure.com.

Vi kao korisnik ili klijent ove veb stranice nemate nikakvih vlasničkih prava ili licenci za neku od naših trgovačkih imena ili zaštitnih znakova i ne možete menjati, kopirati, distribuirati, preneti, prikazivati, izvoditi, reprodukovati, objavljivati, licencirati, kreirati izvedene radove ili prodati bilo koje informacije dobijene sa ovog veb sajta. Možete da preuzmete podatke se ove veb stranice na svoj lični računar samo za potrebe ličnog gledanja i odštampate podatke sa ove veb stranice isključivo za svoju ličnu upotrebu, i u skladu sa ovim uslovima.

Slažete se da ne kopirate, menjate, iznajmljujete, pozajmljujete, prodate, dodeljujete, distribuirate ili na bilo koji drugi način prenosite bilo kakvo pravo na tehnologiju ili softver na kojima su saznovani naši sajtovima ili usluge. Slažete se da nećete modifikovati softver na našim stranicama na bilo koji način ili formu, ili da koristite modifikovane verzije takvog softvera, uključujući (bez ograničenja) u cilju dobijanja neovlašćenog pristupa našim veb stranicama.

Drago nam je da primamo doprinose na našoj veb stranici (uključujući citate, nova pitanja vezana za putovanje, komentare o upitima i cenama, recenzije, članke, savete, fotografije i generalan konstruktivnu povratnu informaciju). Molimo vas da znate da je veb lokacija dostupna na međunarodnom nivou i da u svakom slučaju dopuštate objavljivanje vašeg doprinosa na estadventure.com ili na bilo kojoj lokaciji ili mediju, za koji mi smatramo da odgovara našoj veb stranici ili našim drugim kanalima oglašavanja. Zadržavamo pravo, tamo gde je to neophodno po našem isključivom izboru i bez prethodnog obaveštenja, da izmenimo ili odbijemo bilo kakav doprinos, automatski promenimo vaše korisničko ime, obrišemo vaše postove sa naših stranica, uskratimo vam pristup našim sajtovima ili bilo koju kombinaciju ovih opcija.

Bez ograničavanja gore navedenog, slažete se da nećete koristiti našu veb stranicu da bi preduzeli neku od sledećih radnji:

– Oklevetati, zlostavljati, uznemiravati, uhoditi, ugrožavati ili na bilo koji drugi način kršiti zakonsko pravo drugih.
– Objavljivati, postovati, upload-ovati, slati e-poštu, distribuirati ili diseminarati (sve zajedno, „Prenositi“) bilo koji neodgovarajući, klevetnički, prekršajni, opsceni, nepristojni ili nezakoniti sadržaj.
– Prenošenje datoteka koje sadrže viruse, korumpirane fajlove ili bilo koji drugi slični softver ili programe koji mogu oštetiti ili negativno uticati na rad računara druge osobe, na našim sajtovima, bilo kom softveru ili hardveru ili telekomunikacionoj opremi.
– Oglašavate ili nudite da prodate bilo koju robu ili usluge za bilo koju komercijalnu svrhu, osim ako nemate unapred našu pismenu saglasnost da to učinite.
– Prenosite ankete, takmičenja, piramidalne šeme, neželjenu poštu, neželjene reklame ili promotivni materijal ili lančana pisma.
– Preuzmete bilo koju datoteku koju znate ili razumno trebate znati, da se ne može legalno dobiti na takav način.
– Falsifikovati ili izbrisati sva autorska prava, zakonska ili druga odgovarajuća obaveštenja ili vlasničke oznake ili oznake porekla ili izvora softvera ili drugog materijala.
– Ograničiti ili sprečiti drugi korisnike da koriste i uživaju u bilo kojoj javnoj oblasti unutar naših sajtova.
– Prikupljanje ili čuvanje ličnih podataka o drugim korisnicima.
– Uplitanje ili onesposobljavanje naših sajtova, servera ili mreža.
– Lažno predstavite bilo koju osobu ili entitet, uključujući, ali bez ograničenja na, EST Adventure d.o.o. predstavnike ili lažno navodite ili na bilo koji drugi način pogrešno predstavljate vašu povezanost sa nekom osobom ili pravnim entitetom.
– Falsifikujete zaglavlja, manipulišete identifikatore ili druge podatke kako biste prikrivali poreklo bilo kog sadržaja koji se prenosi preko naših sajtova, ili da manipulišete vaše prisustvo na našim sajtovima.
– Da preduzmete bilo kakvu akciju koja nameće nerazumno ili nesrazmerno veliko opterećenje prema našoj infrastrukturi.
– Uključite se u bilo koju nezakonitu aktivnost.

Vi pristupate ovoj Veb lokaciji na sopstvenu inicijativu i vi ste odgovorni za poštovanje lokalnih zakona i propisa. Ovom Vebsajtu se ne može pristupiti u bilo kojoj jurisdikciji u kojoj je, iz bilo kog razloga, zabranjeno objavljivanje ili dostupnost ove Veb lokacije ili pružanje Usluge (ili bilo kog njenog dela). Ne tvrdimo da je ovaj veb sajt u skladu sa zakonima u svim jurisdikcijama. Trebate potražiti pravni savet, ako ste u sumnji da ne biste trebali pristupiti ovoj Veb lokaciji.

Korišćenje kolačića (“cookies”)

Koristeći ovu veb lokaciju, posebno se slažete da koristimo kolačiće u skladu sa našom politikom kolačića.

Odricanje od garancije

Mi ulažemo sve napore kako bismo osigurali da su informacije i usluge ove veb stranice korisne i za korisnika i za dobavljača. Međutim, ovu veb stranicu, uslugu i sadržaj ovog vebsajta obezbeđena je sa naše strane na bazi „kao što jeste“ i „kako je dostupno“. Sve garancije, ekspresne ili implicitne, bilo koje vrste isključene su u meri u kojoj je dozvoljeno prema važećem zakonu. Ovo uključuje (ali nije ograničeno na) isključivanja garancija o vlasništvu, zadovoljavajućem kvalitetu, pogodnostima za određenu svrhu i neprekidanje prava vlasništva ili treće strane. Mi ne pravimo nikakvu garanciju da:

– usluga će biti neprekidna, blagovremena, sigurna ili bez grešaka
– da vebsajt nema kompjuterske viruse ili druge štetne komponente
– informacije i rezultati koji se mogu dobiti od korišćenja ove usluge biće prihvatljivi za korisnika ili dobavljača
– kvalitet bilo kojeg proizvoda, usluga, informacija ili drugog materijala nabavljenog ili dobijenog putem ove usluge ili iz ove usluge će zadovoljiti očekivanja korisnika ili dobavljača

Ograničenje odgovornosti

Ništa u ovim uslovima (ili na drugim mestima na našoj veb stranici) neće isključiti ili ograničiti našu odgovornost za prevaru, smrt ili lične povrede prouzrokovane našim nemarima, ili za bilo koju drugu odgovornost koja ne može biti isključena ili ograničena prema važećem zakonu.

U zavisnosti od toga, mi nećemo biti odgovorni prema vama ili bilo kojoj drugoj osobi za bilo kakvu direktnu, indirektnu, posledičnu, slučajnu, posebnu ili kaznenu štetu, uključujući, ali ne ograničavajući se na, štetu za gubitak dobiti, dobre volje, koriščenje veb stranica, podatke ili druge nematerijalne gubitke, bez obzira da li su u ugovoru ili u krivičnom delu (uključujući nemar), koji nastaju na bilo koji način, poput:

– Pristupa ili korišćenja ili nemogućnost pristupa ili korišćenja sajta ili bilo kog povezanog sajta ili njegovog sadržaja.
– Troškova nabavke zamenljivih roba i usluga koji proizilaze iz bilo koje robe, podataka, informacija ili usluga kupljenih ili dobijenih ili primljenih poruka ili transakcija zaključenih preko ili iz usluge.
– Neovlašćeni pristup ili promena vaših prenosa ili podataka.
– Izjave ili ponašanje bilo koje treće strane na ovoj veb stranici ili servisu.
– Bilo koja druga stvar koja se odnosi na ovu veb stranicu ili uslugu.

Druga specifična ograničenja i isključenja koja se odnose na korisnika su izražena u našem disclaimer-u (odricanju od odgovornosti).

Naknada

Ovim ste obavezali nas da budemo obeštećeni od strane bilo kakvih gubitaka, šteta, obaveza i troškova (uključujući bez ograničenja troškove pravne namene i sve iznose koje smo platili trećoj strani u rešavanju zahteva ili spora po savetu našeg zakonskog savetnika) koji su nam nastali ili smo pretrpeli zbog bilo kakvog kršenja bilo koje odredbe ovih uslova ili iz bilo koje tvrdnje da ste prekršili bilo koju odredbu ovih uslova.

Kršenje ovih uslova

Bez predrasuda prema našim drugim pravima pod ovim uslovima, ukoliko kršite ove uslove na bilo koji način ili na neki drugi način učestvujete u ponašanju koje smatramo neodgovarajućim, možemo preduzeti takve radnje koje mi smatramo nužnim, uključujući prekid ili suspenziju vašeg pristupa veb lokaciji, zabranjujući vam kompletan pristup našoj veb lokaciji, blokiranje računara koristeći vašu IP adresu od pristupa veb lokaciji, kontaktiranje vašeg provajdera internet usluga radi traženja blokiranja vašeg pristupa našoj veb lokaciji i / ili pokretanja sudskog postupka protiv vas.

Viša sila

Ukoliko postoji bilo kakav neuspeh ili kašnjenje u izvršavanju naših obaveza koje proizlaze iz događaja ili okolnosti koje nisu razumno u našoj kontroli, mi nećemo biti odgovorni niti imati bilo kakvu odgovornost za gubitak ili štetu koja vam je nastala.

Ostalo

Svaka odredba ovih uslova je samostalna i ako je bilo koja odredba postala nevažeća ili suprotna važećim propisima, preostale odredbe neće biti uticane na to.

Naša prava prema ovim Uslovima su kumulativni i ne isključuju nikakva druga prava propisana zakonom ili drugim sporazumom.

Ako se u bilo koje vreme odreknemo bilo kakve nastale povrede prema našim obavezama koje proizilaze iz ovih uslova, to ne znači da smo se odrekli neke druge obaveze, a mi ćemo naknadno imati pravo da primenimo i izvršimo sve ostale obaveze od strane korisnika ili klijenta.