SARAĐUJ

Podsticanje kritičkog razmišljanja na radnom mestu

Podsticanje kritičkog razmišljanja na radnom mestu

Kako tim bilding igre razvijaju bolji pristup pri rešavanju problema

Prilikom traženja idealnog zaposlenog, lista veština koje poslodavac traži u kandidatu razlikuje se u zavisnosti od pozicije i njenog opisa, ali se jedna veština posebno ističe i traži. U pitanju je kritičko razmišljanje, viši oblik razmišljanja i povezivanja ideja, izvora i informacija kako bi se došlo do inovativnog rešenja određenog problema ili pak do efektivne odluke.

Kritičko razmišljanje na radnom mestu podrazumeva da zaposleni aktivno učestvuje u procesu analiziranja i razumevanja potencijalnih rešenja problema, kombinujući prethodna znanja i iskustva sa novim pretpostavkama i idejama u cilju nalaženja rešenja. Poslovna svakodnevnica i repetitivni zadaci mogu doneti monotoniju u poslovnom okruženju, te se često dešava da zaposleni ne razmišljaju kritički i pasivno učestvuju u procesu rešavanja zadataka.

Činjenica je da se ovakav pristup može promeniti, I da se veština kritičkog razmišljanja može unaprediti i usvojitii uz različite tehnike i treninge koji će podstaći zaposlene da se uključe u diskusije i procese rešavanja problema. Jedan od najuspešnijih načina za podsticanje kritičkog mišljenja i poboljšanje pristupa zaposlenih pri rešavanju problema su tim bilding aktivnosti.

Proces kritičkog razmišljanja

Podsticanje kritičkog razmišljanja

Savremeno poslovanje i razvoj tehnologije uslovilo je stvaranje velike količine informacija koja svakodnevno nastaje i dolazi do zaposlenih, a na njima je da ove informacije filtriraju, razmišljaju o njima i na kraju, da ih koriste.

Kako bi osigurali primenu pravih informacija u rešavanju svakodnevnih problema, veoma je važno da se zaposleni aktivno uključuju u proces razmišljanja i rešavanja problema kako individualno tako i na nivou tima. Ove informacije isprva mogu delovati bezvredno, ali njihovo razmatranje na neuobičajene  I sagledavanje iz drugih perspektiva može dovesti do dobijanja potpuno novog značaja I vrednosti.

Iako je kritičko razmišljanje samo po sebi veština, ona zahteva i prisustvo drugih veština poput analitičnosti, interpretacije, rešavanja problema i odlučivanja.

Proces kritičkog razmišljanja podrazumeva sledeće pretpostavke:

  • objektivno i nepristrasno razmišljanje o određenom problemu
  • identifikacija različitih argumenata koji su u relaciji sa problemom i sagledavanje njihovih prednosti i nedostataka
  • razumevanje implikacija svakog od argumenata i konstruisanje “šire slike” o problemu 
  • preispitivanje argumenata, evaluacija i finalno donošenje odluke

Nakon što usvoje veštinu kritičkog razmišljanja, zaposleni postaju fleksibilniji i brže se prilagođavaju promenama koje nastupaju u poslovanju. Takođe, postaju nezavisni i samouvereni, kritički se osvrćući na dosadašnja znanja i iskustva što dovodi do donošenja efektivnih odluka.

Tim bildingom do kritičkog razmišljanja i efikasnog rešavanja problema

Podsticanje kritičkog razmišljanja kroz tim bilding

Pored toga što tim bilding podstiče timski rad i jača veze između članova tima, on utiče i na njihove individualne veštine od kojih je nesumnjivo najvažnija veština kritičkog razmišljanja. Istraživanja su pokazala da je kritičko razmišljanje prva na listi “soft skills-a” koju poslodavci danas traže od svojih zaposlenih.

Uprkos tome, čak 60% navodi upravo kritičko razmišljanje kao veštinu koja nedostaje novozaposlenima, a čak polovinu postojećih zaposlenih u ovoj veštini ocenjuje ispod proseka.

Međutim, često se dešava da su upravo menadžeri oni koji sputavaju zaposlene u procesu kritičkog mišljenja svojim negativnim povratnim informacijama i okruženjem koje nije prijateljski nastrojeno prema diskusijama i iznošenju ideja koje nisu u skladu sa standardnim. Kako bi podstakli kritičko razmišljanje među svojim zaposlenim, menadžeri moraju stvoriti pogodno okruženje za to.

Zaposleni se često plaše reakcije ostatka tima na njihove predloge i ideje, pa će nekada pre izabrati da pasivno učestvuju u diskusiji i slože se sa ostatkom tima nego iskazati različite stavove.

Pogodno okruženje za kritičko razmišljanje karakteriše sledeće:

  • podsticanje aktivnog učešća zaposlenih u diskusiji
  • kreiranje atmosfere u kojoj nema opasnosti od ismevanja ili odbacivanja
  • prihvatanje i poštovanje raznovrsnih ideja I mišljenja
  • pružanje konstruktivnog i pozitivnog feedback-a zaposlenima koji učestvuju u diskusiji

Dobra vest je da vam tim bilding igre mogu pomoći u kreiranju ovakvog okruženja! Bilo da se odlučite za indoor ili outdoor aktivnosti, tim bilding će povezati članove tima, omogućiti im da se bolje upoznaju i da komuniciraju na pravilan način. Pravilna komunikacija među članovima tima je presudna za kritičko razmišljanje, pa će u izgrađenim timovima članovi bez ustezanja iznositi svoje ideje i mišljenja, koje mogu dovesti do sjajnih odluka i rešenja.

Osim toga, tim bilding aktivnosti pomažu zaposlenima da izađu iz poslovne svakodnevnice, što može prouzrokovati i njihov izlazak iz standardnih okvira razmišljanja i rađanje novih ideja. Neformalno okruženje neretko će motivisati članove tima da budu kreativni, i da razmotre sve opcije za rešavanje problema, čak i one koji su na prvi pogled delovale nemoguće.

Tokom tim bildinga, zaposleni mogu sagledati svoje snage i slabosti kojih često nisu ni sami svesni, nakon čega će biti samouvereniji u diskusijama i otvoreniji prema drugačijim mišljenima i stavovima. Ovakvo okruženje će podstaći kritičko mišljenje, i pokazati zaposlenima da u većini slučajeva ne postoji samo jedno ispravno rešenje, već da je najznačajniji proces dolaženja do istog.

EST adventure

Godinama unazad, agencija EST adventure organizuje različite tim bilding aktivnosti koje kompanijama širom Srbije pomažu da izgrade jake i funkcionalne timove sa izvanrednim “soft” veštinama. Višegodišnje iskustvo i stručna znanja naših profesionalnih vodiča u oblastima komunikacije, rešavanja konflikata i strateškog planiranja pomoći će članovima vašeg tima da pravilno komuniciraju, kritički razmišljaju i donose efektivne odluke i značajne zaključke u poslovanju. 

Pokažite vašim zaposlenima da su vam oni na prvom mestu i pružite im vredna tim bilding iskustva uz pomoć EST adventure-a! Detaljnu ponudu naših tim bilding aktivnosti možete pogledati  na sledećem linku.