SARAĐUJ

5 načina kako tim bilding aktivnosti poboljšavaju radnu etiku zaposlenih

tim bilding radna etika

Prilikom prvog kontakta sa firmom, bio on u vidu ulaska u njene prostorije kao kupac, sastanka sa čelnicima firme ili jednostavne komunikacije putem mejla, može se primetiti koje vrednosti se neguju unutar nje, kakvi su njeni odnosi sa kupcima i sa zaposlenima, kao i način komunikacije u poslovnom svetu. Sve navedeno čini radnu etiku, koja se može definisati i kao skup stavova, ponašanja i vrednosti usvojenih u jednom kolektivu koji se ogledaju kroz njegovo poslovanje i komunikaciju sa stejkholderima.

Radna etika je značajan faktor savremenog poslovanja, i često je presudni faktor u zasnivanju i održavanju poslovnih odnosa, a može se sagledati upravo kroz nastup i ponašanje zaposlenih u jednoj kompaniji. Dobra radna etika utemeljena u svakom delu funkcionisanja organizacije u većini slučajeva podrazumeva i dobro poslovanje iste. Ipak, kompanije širom sveta čestu zanemaruju ovu činjenicu, pa u prilog ovoj tvrdnji ide podatak da je čak 50% bankrota velikih korporacija tokom prethodnih godina uzrokovano neetičnim poslovanjem.

Radnu etiku karakterišu različite vrednosti, među kojima su posvećenost, pouzdanost, odgovornost, produktivnost, saradnja i profesionalizam. Budući da se može sagledati kroz ponašanje zaposlenih jedne kompanije, ne iznenađuje činjenica da se ona usvaja, uči i oblikuje postepeno, te je neophodno da se konstantno radi na njenom utemeljenju i ojačavanju među zaposlenima. U ove svrhe, kompanije često biraju tim bilding aktivnosti, koje pozitivno utiču na radnu etiku na različite načine.

Podstiču saradnju unutar tima

saradnja radna etika

Jedna od najvažnijih vrednosti radne etike jeste kooperacija i spremnost članova tima na saradnju. Iako je individualan rad važna stavka u svakodnevnom poslovanju, ono što čini kompaniju istinski uspešnom i izdvaja je od drugih jesu dobro “uigrani” timovi koji odlično funkcionišu kao celina.

Svaka disfunkcionalnost unutar tima dovodi do nezadovoljstva zaposlenih, što na duge staze postaje vidljivo i ostalim klijentima i utiče na njihovu percepciju kompanije. Tim bilding aktivnosti usmeravaju zaposlene na timski rad i ističu značaj zajedničkog truda i rada u svrhu rešavanja poslovnih zadataka, pritom se ne oslanjajući na kolektivnu odgovornost za izvršavanje zadatka, već isključivo na jednak ili približno jednak doprinos svih članova tima.

One takođe usmeravaju i podstiču zaposlene da zauzmu ulogu u timu koja najviše odgovara njihovim veštinama i sposobnostima, pružajući im priliku da se istaknu upravo u onim oblastima u kojima se pronalaze i u kojima mogu najviše doprineti.

Utiču na produktivnost tima

produktivnost tima radna etika

Pojam koji se najčešće vezuje za radnu etiku jeste produktivnost. Produktivnost tima zavisi od mnoštva faktora, između kojih su i pravilna komunikacija među članovima tima, njihova motivisanost da rade na ostvarenju zajedničkog cilja, kao i međusobna povezanost.

Tim bilding utiče na svaki od navedenih faktora produktivnosti. Pažljivo osmišljene aktivnosti sprovedene od strane stručnjaka poboljšaće komunikaciju unutar tima, otkrivajući im veštine komunikacije koje su do sada možda bile nejasne ili nepoznate i usmeravajući ih na nenasilne metode rešavanja konflikta.

Osim toga, tim bilding aktivnosti povezaće članove tima na više nivoa, utičući pritom na njihovu motivaciju i poboljšavajući zajednički učinak. Uspešno sprovedene tim bilding aktivnosti rezultuju ne samo u snažne timove sa visokom produktivnošću, već i u novi nivo emocionalne povezanosti zaposlenog sa kompanijom, zaposlenog koji je i njen najbolji predstavnik u javnosti.

Približavaju vrednosti kompanije zaposlenima

približavaju vrednosti kompanije kroz radnu etiku

Današnji zaposleni stavljaju korporativnu kulturu na vrh liste razloga zašto raditi za određenu kompaniju. To ne podrazumeva njeno postojanje na “papiru”, već je neophodno da kompanija posluje u skladu sa definisanim vrednostima. Kako bi zaposleni shvatili značaj radne etike i vrednosti usvojenih na nivou jedne kompanije, nije dovoljno da o njima samo slušaju od nadređenih i čitaju u internim dokumentima, već ih moraju videti na delu.

Tim bilding je sjajan način da se vrednosti i kultura jedne kompanije predstave i približe kroz interaktivne aktivnosti kroz koje ih zaposleni mogu usvojiti i uključiti u svakodnevno poslovanje.

Vrednosti i ponašanja koja karakterišu radnu etiku poput posvećenosti, odgovornosti, profesionalizma, odlučnosti, otvorenosti prema drugima kao i mnoge druge članovi tima mogu razumeti i savladati uz pomoć mnoštva zabavnih, a opet efikasnih aktivnosti izgradnje tima.

Razvijaju veštine članova tima

razvijaju veštine kroz radnu etiku

Poslovna svakodnevnica može doneti monotoniju i stvoriti zonu komfora među zaposlenima koju često  nisu spremni da napuste. Međutim, tim bilding predstavlja napuštanje ove zone, i tada na videlo mogu izaći skrivene sposobnosti zaposlenih kojih ni sami nisu svesni.

Sagledavanjem realnih snaga i slabosti članova tima, oni stvaraju jasniju sliku o sebi, svojim veštinama i nedostacima na kojima mogu raditi u budućnosti.

Zaposleni koji su spremni da unapređuju svoja znanja i veštine i da rade na sebi vredan su resurs kompanija današnjice, a tim bilding aktivnosti mogu ih podstaći da rade na veštinama koje imaju značajan uticaj na radnu etiku.

Nagrada za vredan rad

Nagrada za vredan rad radna etika

Baš poput dobrih timskih odnosa unutar jedne kompanije, radna etika se ne stvara odjednom, niti traje večno, već je nešto što se mora negovati konstantno. Nakon što zaposleni pokažu radnu etiku kroz obavljanje posla, možemo se poslužiti nagradom u vidu tim bildinga, kako bismo ohrabrili i podstakli određene obrasce ponašanja u poslovanju.

Ukoliko zaposleni ostvaruju definisane ciljeve i pokazuju snažnu radnu etiku kroz svoj profesionalizam i posvećenost poslu, njihov trud mora biti nagrađen. Ta nagrada može biti novčana, ili univerzalna za svakog zaposlenog, ali sistemi nagrađivanja velikih kompanija se sve više okreću ka pružanju nezaboravnih iskustava koja će zaposleni pamtiti celog života.

Postoje različiti avanturistički i inovativni tim bilding paketi za koje se kompanije mogu odlučiti: od raftinga, zip line-a, vožnje kajaka i avanturističkih vikenda po Srbiji – izbori su neograničeni. Ove aktivnosti su pravi način da podstaknete zaposlene da nastave sa dobrim radom, kao i da im pokažete da cenite njihov trud i zalaganje.

Današnje kompanije često mnogo pažnje usmeravaju na to kako firma izgleda spolja, zaboravljajući tom prilikom da je ono što je unutar firme jednako važno i vidljivo.

Zaposleni su najbolji predstavnici jedne kompanije, pa će mnogo puta klijent steći utisak o kompaniji na osnovu prvog kontakta sa zaposlenim. Radna etika može biti izvor konkurentske prednosti, pa se potrudite da je negujete i da u nju ulažete kroz različite tim bilding aktivnosti.

Naravno, EST adventure vam može pomoći na ovom putu, pa celokupnu ponudu naših aktivnosti možete pogledati na sledećem linku!