Glavni cilj

Ovde u EST Adventure-u, posvećeni smo avanturističkom putovanju. Ipak, mi priznajemo da avanturističko putovanje može ponekad negativno uticati na lokalne zajednice i okolinu. Iz tog razloga, ne samo da smo posvećeni obezbeđivanju nezaboravnih iskustava za naše putnike, već i da obezbedimo da radimo odgovorno prema drugima i prema prirodi. Odgovorno putovanje i ekološka održivost su kao takvi centralni za naš cilj pružanja nezaboravnih putovanja. I kao takve, ove vrednosti su više od reči na papiru, te se trudimo da integrišemo principe održivosti u naše svakodnevne operacije i tokom naših putovanja. Takođe očekujemo da naši putnici slede naš primer. Korišćenje prirodnih staništa Balkan ai šire, zahteva od nas da poštujemo ove ekološke sredine i da ih ostavimo netaknute za buduće generacije.

Ciljevi

Naša politika se fokusira na podsticanje ekološke, ekonomske i društvene odgovornosti. Mi obezbeđujemo da naše poslovanje bude korisno za sve koji su uklučeni u naše poslovanje, oslanjajući se na niz pravila i smernica. Molim vas budite ljubazni i pažljivo ih poštujte.

1. Odgovornost prema životnim sredinama

Naša ekološka posvećenost

Naš prvi cilj je posvećenost prema prirodi i životnoj sredini. Svesni smo činjenice da se naša sredina mora očuvati, ne samo tokom poseta prirodnim staništima Balkana i šire, već i u sopstvenom radnom okruženju. Iz tog razloga nastojimo očuvati životnu sredinu, kako u našim kancelarijama, tako i u tokom naših putovanja. U našim kancelarijama, mi uvek obezbeđujemo zaštitu životne sredine kroz efikasnu i odgovornu upotrebu resursa. I prilikom planiranja putovanja, uvek obraćamo pažnju da su naše ture smišljene na način koji smanjuje negativan uticaj na životnu sredinu. Ispod je lista aktivnosti kojima se trudimo da doprinesemo boljoj zaštiti životne sredine u našim kancelarijama, kao i tokom naših putovanja.

U našim kancelarijama

 • Izbegavamo štampanje, osim ako nemamo drugog izbora. Smatramo važnim da recikliramo sve nepotrebne papire, koje izvršavamo kroz saradnju sa kompanijama za reciklažu.
 • Više volimo da pošaljemo naše brošure i itinerere u pdf formatu, nego u formi za štampu.
 • Recikliramo sve korišćene plastične bočice koje se koriste u našim kancelarijama.
 • Sakupljamo plastične čepove i poklanjamo ih inicijativi „Čep za Hendikep“, koja prodaje čepove za kupovinu ortopedskih pomagala za osobe sa invaliditetom.
 • Trudimo se da budemo energetski efikasni angažovanjem u akcijama kao što je podešavanje automatskog isključivanja računara u 17 sati i korišćenje Skype-a, umesto putovanja na sastanke.
 • U našim kancelarijama koristimo energetski efikasno osvetljenje, poput LED sijalica.

Na našim putovanjima

 • Obaveštavamo naše putnike o specifičnim ekosistemima, u zavisnosti od izabrane ture.
 • Partneri smo sa sistemom Via Dinarica, koji promoviše sprovođenje održivih i ekoloških izleta kroz Dinarske Alpe.
 • Podsećamo naše putnike da ne zagađuju životnu sredinu ili ostavljaju smeće tokom putovanja.
 • Naši vodiči podižu svest o tome kako putnici mogu da praktikuju principe ponovnog korišćenja, reciklaže i odgovarajućeg odlaganja otpada tokom putovanja.
 • Podstičemo naše putnike da dopunjuju bočice za vodu tokom putovanja, kako bi izbegli nepotrebno kupovinu flaširane vode i naknadnog odlaganja otpada.
 • Podstičemo naše putnike da sakupljaju plastične čepove boca tokom svojih putovanja, koje potom skupljamo i poklanjamo inicijativi „Čep za Hendikep“.
 • Na svim našim putovanjima težimo da koristimo vozila sa niskim emisijama štetnog zagađenja.

2. Ekonomska odgovornost

Naša ekonomska posvećenost

Naš drugi cilj je da se ponašamo na ekonomski odgovoran način. Takav aspekt održivosti je važan jer obezbeđuje da lokalne ekonomije imaju koristi od našeg poslovanja. Kroz našu ekonomsku posvećenost trudimo se da podržimo lokalnu ekonomiju i time pomognemo funkcionisanju lokalnog društva. Kao što je bio slučaj sa našom posvećenošću prema životnoj sredini, naše akcije za očuvanje lokalne privrede sprovode se i u našim kancelarijama i tokom naših putovanja. U nastavku ćete pročitati aktivnosti u kojima smo angažovani, sve u cilju pomoći lokalnoj ekonomiji.

U našim kancelarijama

 • Zapošljavamo pretežno lokalno osoblje.
 • Kupujemo lokalno proizvedenu robu, a ne uvozne proizvode.
 • Lokalno kupujemo svu našu radnu i putnu opremu, osim ako nemamo drugog izbora.
 • Kad god je to moguće, podstičemo lokalno uključivanje i pružimo finansijsku podršku projektima koji imaju koristi od lokalnih zajednica.
 • Podstičemo naše osoblje da se uključe u projekte humanitarne pomoći i prikupljanja sredstava koji pomažu lokalnoj ekonomiji.
 • Kad god je to moguće, ostvarujemo naše ciljeve odgovornosti kroz rad sa isključivo lokalnim organizacijama.
 • Mi se ne bavimo bilo kakvim oblicima podmićivanja ili prevara.

Na našim putovanjima

 • Uvek zapošljavamo lokalne vodiče. Na ovaj način ne pomažemo samo lokalnoj ekonomiji, već takođe obezbeđujemo da se našim putnicima pruža personalnija i iskusnija perspektiva o mestu u kojem se nalaze.
 • Rezervišemo smeštaj u lokalnim (tj. „Etno“) mestima. Kad god je to moguće, izbegavamo velike hotelske lance, jer želimo podržati lokalnu ekonomiju i pružiti našim putnicima autentična iskustva. Verujemo da je bolje plaćati lokalnim vlasnicima nego velikim preduzećima.
 • Vodimo putnike da probaju lokalnu hranu, u lokalnim restoranima. Ponovo, ovo nam pomaže da podržimo lokalnu ekonomiju i pružimo našim putnicima bolji doživljaj lokalnih specijaliteta.
 • Podstičemo naše putnike da ne donose nikakvu unapred upakovanu hranu ili napitke na putovanjima. Bolje kupiti nešto tokom putovanja, jer će to podržati lokalnu ekonomiju.
 • Pružamo putnicima mogućnosti za kupovinu proizvoda izrađenih na lokalnom nivou, kao što su slike, tkanine, korpe ili bilo kakve proizvode domaće radinosti.

3. Društvena odgovornost

Naša društvena obaveza

Naš treći cilj je da budemo posvećeni našem društvu i njenim članovima. Koristimo društvenu odgovornost kao etički okvir koji nas obavezuje da delujemo u korist i pojedinaca i društva u celini. Shvatamo da je društvena odgovornost dužnost svih naših zaposlenih i putnika koji žele održati ravnotežu između ekonomije i ekosistema. Mi visoko cenimo poštovanje naših zaposlenih, putnika, lokalnih ljudi i lokalnih kultura. Na taj način obezbeđujemo da smo prijateljski korisni za sve koji su uključeni u naše poslovanje. Evo liste aktivnosti na kojima se bavimo, kako bismo podsticali društvenu odgovornost u našim kancelarijama i tokom naših putovanja:

U našim kancelarijama

 • Mi promovišemo socijalnu jednakost kroz spremnost da zapošljavamo ljude svih starosnih grupa i polova.
 • Trudimo se da obezbedimo radnu sredinu koja podstiče zadovoljstvo naših zaposlenih. Ako se pojavljuju problemi na poslu, naša krajnja dužnost je da se njima pozabavimo i da podstaknemo fer praksu zapošljavanja i rada.
 • Razmatramo kulturna pitanja prilikom planiranja putovanja na nove destinacije.
 • Podstičemo naše osoblje i putnike da deluju na društveno odgovoran način.
 • Uvek smo spremni učestvovati u socijalnim projektima koji imaju za cilj poboljšanje blagostanja ljudi u našoj zajednici.

Na našim putovanjima

 • Mi radimo sve što možemo da pružimo zabavne, ugodne i sigurne izlete za naše putnike.
 • Putnicima pružamo pravila ponašanja i savete o tome kako se uključiti u lokalnu kulturu i društvo.
 • Radimo sa smeštajima i organizacijama koje poštuju putnike i lokalne zajednice.
 • Podstičemo poštovanje kultura u svim destinacijama kojima putujemo i pridržavamo se zakona svakog regiona.
 • Podstičemo razumevanje lokalnog načina života, tako da naši putnici mogu najbolje iskoristiti posećivanje lokalnih destinacija.
 • Obaveštavamo naše putnike o relevantnim običajima i tradicijama radi lakšeg prihvatanja i razumevanja lokalnog stanovništva.
 • Pružamo informacije o Balkanu, efektima rata devedesetih i relevantnu istoriju ovog regiona. Na ovaj način obezbeđujemo da se naši putnici upoznaju sa lokalnim pozadinom i bolje razumeju lokalno stanovništvo.

Imate komentare ili preporuke?

Molimo Vas da nam pišete komentare ili povratne informacije o Vašem odmoru. Ako imate bilo kakve sugestije o tome kako možemo smanjiti uticaj na životnu sredinu i povećati ugođaj prema našim putnicima i lokalnim zajednicama, možete nam se obratiti na – info@estadventure.com